Reklamační řád

Podmínky reklamace zboží:
-Nepřijímáme žádné zásilky, které nám byly zaslány na dobírku.
-Vrácené zboží nemůže mít známky používání nebo poškození kupujícím. V opačném případě je nutné myslet na náklady, které budou námi vynaloženy k uvedení zboží do původního stavu.
-Vámi reklamované zboží bude postoupeno k posouzení a v případě uznání reklamace Vám bude zboží vyměněno, nebo Vám budou vráceny peníze, které posíláme na účet kupujícího.
-Pokud bude reklamován modul elektroinstalace, nesmí být poškozená ochraná nálepka, ani do modulu žádným způsobem zasahováno.
-Reklamace bude vyřízena v průběhu 30 dní.Podmínky pro výměnu zboží:
-Všechny výměny je třeba nahlásit do 10 dní od obdržení zásilky.
-Zboží spolu s vyplněným formulářem je nutno poslat do 14 dní.
-Po překročení termínu nebude výměna uznána. 
-Nezapomeňte zároveň přiložit vždy kopii dokladu o zaplacení zboží.
-Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, poštovní zásilky s vyměněným zbožím hradí prodávající (viz. REKLAMACE).
-Pokud výměna zboží nesouvisí s vadou nebo chybou prodávajícího, náklady hradí kupující. 


Podmínky pro odstoupení kupní smlouvy – vrácení zboží:
-Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí.
-Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě, a to výlučně prostřednictvím vzorového formuláře odstoupení od kupní smlouvy.
-Do 14 dnů od předání nebo doručení Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. V případě zaslání musí být zboží kupujícím zasláno standartním balíkem bez dobírky.
-Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
-Ke zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nabytí zboží (faktura) a kopii odstoupení od kupní smlouvy.
-Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. 
-Náklady na dopravu hradí kupující